Výučbové panely

Prehľad výučbových panelov LITO-Didakt

Automobilové mechatronické výučbové systémy

Rýchly technický vývoj v automobilovom priemysle vyžaduje aj kvalitne pripravených absolventov odborných škôl. Pre skvalitnenie výučby v školách sú potrebné moderné výučbové pomôcky, zohľadňujúce stav aktuálneho vývoja techniky v praxi. Tu prezentované výučbové systémy verne napodobňujú reálnu činnosť daného systému, sú poskladané z originálnych dielov a poskytujú možnosť pripojiť diagnostické prístroje. Pre využiteľnosť v teoretickej príprave v učebni, a pre praktickú činnosť v dielni, sú tieto výučbové pomôcky dodávané v mobilnom prevedení.

Dodávané výučbové systémy:
 - Hybrid Drive Management
 - Common-Rail diesel vstrekovacý systém - HDI
 - CAN-BUS-Multiplex integrovaný systém
 - MPI benzínový vstrek. systém s EOBD funkciou
 - ABS - osobné vozidlo, softvérovo riadený
 - Digitálna automatická klimatizácia
 - CAN-BUS-osvetlenie vozidla
 - Pneumatický brzdový systém - nákladné vozidlo
 - Alternatývne pohony - palivové články
 - Výukové motory (benzín s OBD, diesel CR)

LD-HDM
HYBRID DRIVE MANAGEMENT
 - demonštrácia prevádzkových stavov hybridného pohonu
 - rozjazd v elektrickom režime 
 - štartovanie, dobíjanie akumulátora
 - čiastočná záťaž, záťaž a plná záťaž
 - zrýchlenie, brzdenie, rekuperácia
 - cúvanie
 - animácia pohonu a toku energie
 - softvérové a manuálne ovládanie
 - dotykový 23" LCD monitor
 - funkčný model prevodovky
LD-CAN
CAN-BUS Multiplex
 - originálne komponenty
 - možnosť generovania chýb 
 - možnosť pripojiť sériovú diagnostiku
 - možnosť pripojiť paralelnú diagnostiku (osciloskop)
 - zbierka príkladov a úloh k praktickej výuke
Integrované systémy: HDI-Common-Rail, ABS
Digitálna klimatizácia, Komfort-elektronika,
CAN-BUS-BSI
LD-CR
COMMON-RAIL diesel vstrekovací systém
 - originálne komponenty
 - verná podoba činnosti reálneho systému
 - možnosť generovania chýb (16 chýb)
 - možnosť pripojiť sériovú diagnostiku
 - možnosť pripojiť paralelnú diagnostiku (osciloskop)
 - zbierka príkladov a úloh k praktickej výuke
LD-MPI
EOBD
MPI benzínový vstrekovací systém
 - originálne komponenty
 - verná podoba činnosti reálneho systému
 - možnosť generovania chýb (16 chýb)
 - možnosť regulovania lambda-signálu
 - demonštrácia EOBD funkcií
 - zbierka príkladov a úloh k praktickej výuke
 - možnosť pripojiť sériovú diagnostiku
 - možnosť pripojiť paralelnú diagnostiku (osciloskop)
LD-ABS
ABS (Bosch 5.3 - osobné auto) 
 - originálne komponenty
 - verná podoba činnosti reálneho systému
 - možnosť generovania chýb alebo blokovania kolesa
 - meranie tlaku v systéme 6-timi snímačmi
 - osciloskopické znázornenie priebehu tlakov
 - záznam priebehu tlakov do PC 
 - prehrávanie záznamu a jeho analýza
LD-AC
Digitálna automatická klimatizácia
 - originálne komponenty, CAN-BUS
 - verná podoba činnosti reálneho systému
 - možnosť simulácie vonkajších parametrov
 - možnosť pripojiť sériovú diagnostiku
 - možnosť pripojiť paralelnú diagnostiku (osciloskop)
 - zbierka príkladov a úloh k praktickej výuke
LD-LT
Osvetlenie vozidla
 - originálne komponenty (Toyota Aygo)
 - verná podoba činnosti reálneho systému
 - možnosť generovania chýb v systéme
 - možnosť meraní multimetrom, osciloskopom
 - softvérové ovládanie
 - možnosť pripojiť paralelnú diagnostiku (osciloskop)
 - možnosť pripojiť sériovú diagnostiku
LD-
KNORR
Pneumatický brzdový systém + EAC2
 - originálne komponenty
 - verná podoba činnosti reálneho systému
 - základný penumatický brzdový systém
 - EAC2 elektronická príprava stlačeného vzduchu
LD-FC
Palivový článok
Výučbová tabuľa pre skupinové praktické cvičenie
 - PEM palivový článok
 - modul elektrolýzy vody
 - solárny článok, meranie výkonu, V-, A-meter
 - zbierka príkladov a úloh k praktickej výučbe
LD-BM
 
LD-DM
Výučbové motory (podľa požiadavky)
Benzínový motor s OBD
Dieselový motor CR
LD-EMB
Electric Measuring Board
Kufrík s doskou s osadenými elektronickými súčiastkami. 
Možnosť vlastného zapojenia obvodov a meraní.
(snímače, akčné členy, výkonová elktronika, logické obvody, zosilňovače, dátový prenos, BUS, výpočty,...
 - zbierka príkladov a úloh k praktickej výuke
 - 2 ks multimetrov v príslušenstve
LD-RPM
Snímače otáčok
Názorná učebná pomôcka
 - indutívny, Hallov, a magneto-rezistívny snímač otáčok
 - regulovateľné otáčky impulzného kolesa 1500 - 4000 min-1   
 - 12V stabilizovaný zdroj
 - možnosť merania multimetrom a osciloskopom
 - zbierka príkladov a úloh k praktickej výučbe
LD-MAF
Snímače hmotnosti nasávaného vzduchu
Názorná učebná pomôcka
 - analógový a digitálny snímač hmotnosti vzduchu
 - regulovateľné otáčky motora ventilátora 
 - 12V stabilizovaný zdroj
 - možnosť merania multimetrom a osciloskopom
 - zbierka príkladov a úloh k praktickej výučbe
Z našej ďalšej ponuky:
* sériová diagnostika (univerzálne aj značkové diagnostická prístroje)
* paralelná diagnostika (osciloskopy, data loggery, snímače tlaku, atď.
* vybavenie servisu a dielní
* poradenstvo a školenie